Vad vi gör

Media och journalistik

Vi kan leverera nyhetsartiklar, reportage, intervjuer, porträtt och analyser kring ekonomi, finans, näringsliv och företag. Vi jobbar med producenter av såväl kommersiella medier som organisations- och företagstidningar. Vi skriver lika gärna på engelska som svenska och tar ofta en aktiv del i den redaktionella processen för att hitta intressanta och relevanta uppslag och vinklar.


Vi kan även ta en redaktörsroll för hela eller delar av medier, temabilagor eller liknande inklusive planering, bildmaterial och layout.

Content till företag och organisationer

Finansmedia kan hjälpa företag och organisationer med eget innehåll/content för distribution i olika digitala kanaler eller via print. Vi producerar kortare eller längre artiklar med utgångspunkt i journalistik för publicering på nyhetetskanaler på hemsida, nyhetsbrev eller socialla medier som linkedin eller facebook. Vi kan ta ett helhetsansvar för en löpande produktion och redaktionell process inklusive produktion av nyhetesbrev och digitala företagstidningar.


Vi sätter läsaren och målgruppen i centrum vilket borgar för ett relevant och intressant innehåll som engagerar och väcker intresse samtidigt som det skapar en positiv relation med avsändaren.

Kontakt:

jan.lindroth@finansmedia.se

+46 (0) 763 465 027

@finansmedia

Skype: finansmedia

Besöksadress:

Finansmedia

c/o K22

Krukmakargatan 22

118 51 Stockholm